Ухлик [Mladen Uhlik]Младен, in Желе [Andreja Žele]Андрея. „Komitativne Zgradbe (sopostavitev slovenščine Z Drugimi južnoslovanskimi Jeziki in ruščino)“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 120 (1): 135-156. Pridobljeno januar 17, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7630.