Perdih, Andrej, in Nina Ledinek. „Večbesedne Leksikalne Enote V splošnih enojezičnih Razlagalnih Slovarjih Slovanskih Jezikov“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 120 (1): 113-134. Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7629.