Rath, Alexander. „Pripombe O Slovenskem Naslonskem Nizu“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 120 (1): 95-112. Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7628.