Krvina, Domen. „Zaporednost Dejanj in Njen Vpliv Na Rabo Glagolskega Vida V slovenščini“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 120 (1): 75-93. Pridobljeno avgust 6, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7627.