Jelovšek, Alenka, in Tomaž Erjavec. „Korpusna Analiza Klitik in Njim Podobnih Elementov V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 120 (1): 3-19. Pridobljeno avgust 1, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7623.