Legan RavnikarAndreja. „Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy Slavjanskoj Filologii I: Istoriko-etnografičeskaja I etnolingvističeskaja Problematika, II: Lingvisti- českaja Problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 100 (marec 14, 2019). Pridobljeno januar 28, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7370.