Žele, Andreja. „Vezljivost in družljivost Kot dopolnjujoča Se Besedilna Pojava V slovenščini“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 100 (marec 14, 2019). Pridobljeno januar 19, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361.