Čepar, Metod. „Odrazi Samostalnikov moškega Spola Praslovanske Akcentske Paradigme a V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 100 (marec 14, 2019). Pridobljeno januar 28, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360.