Grošelj, Robert. „Namenilnik V Panonski in štajerski narečni Skupini Slovenskega Jezika: Pregled Na Osnovi narečnih Opisov“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 15 (november 7, 2023): 89–106. Pridobljeno maj 18, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/13501.