Lengar Verovnik, Tina. „Različice Govorjene slovenščine Na Avstrijskem Koroškem in Govorne Prakse Mladih Pripadnikov manjšine“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 13, 2021). Pridobljeno februar 4, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10450.