Logar Nataša. „Strokovno-Znanstveno Pisanje V slovenščini: Stanje Ter Izvor Znanja in veščin Pri študentih“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 13, 2021). Pridobljeno februar 4, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10449.