Gregorčič Kristina. „Pomenske Lastnosti in značilnosti Rabe Slovenskih Oziralnopoljubnostnih Zaimkov“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 13, 2021). Pridobljeno februar 4, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10446.