Žagar Karer, Mojca, in Nina Ledinek. „Med Terminologijo in splošno Leksiko: Determinologizacija in Z Njo Povezane Slovaropisne Ter uporabniške Dileme“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 12, 2021). Pridobljeno januar 27, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10445.