Gostenčnik, Januška, in Mojca Kumin Horvat. „Slovenska narečna Poimenovanja Za žlico, Nož in Vilice“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 12, 2021). Pridobljeno februar 4, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10444.