Andersen, Henning. „Pide. *peh2ur ‘ogenj’. Dve Slovanski Etimologiji“. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober 12, 2021). Pridobljeno december 2, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10443.