PerdihA., in LedinekN. „Večbesedne Leksikalne Enote V splošnih enojezičnih Razlagalnih Slovarjih Slovanskih Jezikov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 12, 1, str. 113-34, doi:10.3986/sjsls.12.1.07.