RathA. „Pripombe O Slovenskem Naslonskem Nizu“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 12, 1, str. 95-112, doi:10.3986/sjsls.12.1.06.