KrvinaD. „Zaporednost Dejanj in Njen Vpliv Na Rabo Glagolskega Vida V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 12, 1, str. 75-93, doi:10.3986/sjsls.12.1.05.