JelovšekA., in ErjavecT. „Korpusna Analiza Klitik in Njim Podobnih Elementov V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 12, 1, str. 3-19, doi:10.3986/sjsls.12.1.01.