Legan RavnikarA. „Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy Slavjanskoj Filologii I: Istoriko-etnografičeskaja I etnolingvističeskaja Problematika, II: Lingvisti- českaja Problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 10, marec 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7370.