KrvinaD. „Vidsko Razmerje in Vidskorazmerni Potencial Predponskih Obrazil V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 10, marec 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7362.