ŽeleA. „Vezljivost in družljivost Kot dopolnjujoča Se Besedilna Pojava V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 10, marec 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361.