ČeparM. „Odrazi Samostalnikov moškega Spola Praslovanske Akcentske Paradigme a V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 10, marec 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360.