Grošelj, R. „Namenilnik V Panonski in štajerski narečni Skupini Slovenskega Jezika: Pregled Na Osnovi narečnih Opisov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, let. 15, november 2023, str. 89-106, doi:10.3986/15.1.05.