Lengar Verovnik, T. „Različice Govorjene slovenščine Na Avstrijskem Koroškem in Govorne Prakse Mladih Pripadnikov manjšine“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, let. 13, oktober 2021, doi:10.3986/sjsls.13.1.06.