Logar, N. „Strokovno-Znanstveno Pisanje V slovenščini: Stanje Ter Izvor Znanja in veščin Pri študentih“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, let. 13, oktober 2021, doi:10.3986/sjsls.13.1.05.