Gregorčič K. „Pomenske Lastnosti in značilnosti Rabe Slovenskih Oziralnopoljubnostnih Zaimkov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, let. 13, oktober 2021, doi:10.3986/sjsls.13.1.04.