Žagar KarerM., in LedinekN. „Med Terminologijo in splošno Leksiko: Determinologizacija in Z Njo Povezane Slovaropisne Ter uporabniške Dileme“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 13, oktober 2021., doi:10.3986/sjsls.13.1.03.