Gostenčnik, J., in M. Kumin Horvat. „Slovenska narečna Poimenovanja Za žlico, Nož in Vilice“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, let. 13, oktober 2021, doi:10.3986/sjsls.13.1.02.