GostenčnikJ., in Kumin HorvatM. „Slovenska narečna Poimenovanja Za žlico, Nož in Vilice“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 13, oktober 2021., doi:10.3986/sjsls.13.1.02.