AndersenH. „Pide. *peh2ur ‘ogenj’. Dve Slovanski Etimologiji“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, Let. 13, oktober 2021., doi:10.3986/sjsls.13.1.01.