[1]
Ухлик [Mladen Uhlik]М. in Желе [Andreja Žele]А., „Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino)“, SJ-SLS, let. 12, str. 135-156, 1.