[1]
PerdihA. in LedinekN., „Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov“, SJ-SLS, let. 12, str. 113-134, 1.