[1]
KrvinaD., „Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini“, SJSLS, let. 12, str. 75-93, 1.