[1]
JelovšekA. in ErjavecT., „Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, SJ-SLS, let. 12, str. 3-19, 1.