[1]
KrvinaD., „Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini“, SJ-SLS, let. 10, mar. 2019.