[1]
ŽeleA., „Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini“, SJ-SLS, let. 10, mar. 2019.