[1]
ČeparM., „Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, SJ-SLS, let. 10, mar. 2019.