[1]
T. Lengar Verovnik, „Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine“, SJ-SLS, let. 13, okt. 2021.