[1]
GregorčičK., „Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov“, SJ-SLS, let. 13, okt. 2021.