[1]
M. Žagar Karer in N. Ledinek, „Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme“, SJ-SLS, let. 13, okt. 2021.