[1]
Žagar KarerM. in LedinekN., „Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme“, SJ-SLS, let. 13, okt. 2021.