[1]
J. Gostenčnik in M. Kumin Horvat, „Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice“, SJ-SLS, let. 13, okt. 2021.