Ухлик [Mladen Uhlik]М. in Желе [Andreja Žele]А. (1) „Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino)“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 120, str. 135-156. doi: 10.3986/sjsls.12.1.08.