PerdihA. in LedinekN. (1) „Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 120, str. 113-134. doi: 10.3986/sjsls.12.1.07.