RathA. (1) „Pripombe o slovenskem naslonskem nizu“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 120, str. 95-112. doi: 10.3986/sjsls.12.1.06.