KrvinaD. (1) „Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 120, str. 75-93. doi: 10.3986/sjsls.12.1.05.