JelovšekA. in ErjavecT. (1) „Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 120, str. 3-19. doi: 10.3986/sjsls.12.1.01.