Legan RavnikarA. (2019) „Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy slavjanskoj filologii I: Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika, II: Lingvisti- českaja problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7370 (Pridobljeno: 28januar2022).