KlemenčičS. (2019) „K etimologiji laza“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7368 (Pridobljeno: 28januar2022).